sens
 
Encyklopedia PWN
sens
[łac. sensus ‘zmysł’, ‘pojmowanie’]:
1) właściwość każdego wyrażenia mającego znaczenie;
2) właściwość racjonalnego (celowego) działania;
3) wg R. Carnapa właściwość zdania spostrzeżeniowego, która polega na jego empirycznej weryfikowalności; zdanie empirycznie nieweryfikowalne jest pozbawione sensu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia