selekcja szkolna
 
Encyklopedia PWN
selekcja szkolna,
ogół procesów, które powodują różnicowanie się dróg i szans kształcenia osób na różnych szczeblach szkolnictwa ze względu na ich określone cechy, kwalifikacje, środowisko pochodzenia.
S.sz. może być procesem spontanicznym i niekontrolowanym bądź też intencjonalnie organizowanym. Spełnia ona 3 funkcje: kanalizacji, homogenizacji i deklasacji; pierwsza z nich polega na tym, że do szkół o określonym standardzie oczekiwań wobec kandydatów trafiają uczniowie o odpowiadającym im poziomie kompetencji poznawczych; funkcja homogenizacji polega na upodobnienieniu się do siebie uczniów z różnych grup społ. w wyniku dostania się do danej placówki oświat.; natomiast deklasacja społ. dotyczy obniżenia jakości własnej grupy społ. w wyniku negatywnej s.sz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia