sejneńskie powstanie
 
Encyklopedia PWN
sejneńskie powstanie,
walki pol.-litew. o Sejny i pow. sejneński, czyli tereny usytuowane na południowo-wschodnich obszarach Suwalszczyzny, opuszczanej przez niem. wojska okupacyjne zgodnie z postanowieniami układu rozejmowego z 11 XI 1918 w Compiègne;
do tego rejonu, w sytuacji uwarunkowanej przychylności Niemiec, VIII 1919 wtargnęły wojska litew. i dotarły do rz. Hańczy; z inicjatywy dowództwa suwalskiego okręgu POW w nocy z 22 na 23 VIII 1919 powstańcy zaatakowali garnizon litew. w Sejnach; wypartym Litwinom pospieszył z pomocą batalion piechoty litew.; 26 VIII, po zaciętych walkach powstańcy, wobec znacznych strat i 2-krotnej przewagi przeciwnika, wycofali się z Sejn, a po kilku godz., wsparci przez oddziały wojska pol., odzyskały miasto; kolejne natarcie wojsk litew. 28 VIII zakończyło się niepowodzeniem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia