sandinowski ruch
 
Encyklopedia PWN
sandinowski ruch,
ruch społ.-polit. w Nikaragui, zorganizowany przez Sandinowski Front Wyzwolenia Nar. (FSLN);
i stanowiący 1979–90 oparcie dla jego rządów oraz niezinstytucjonalizowaną strukturę władzy w Nikaragui; podporządkowany FSLN, realizował jego dążenia do wprowadzenia w kraju systemu totalitarnego; miał za zadanie kontrolowanie działalności publicznej obywateli, zwłaszcza ruchów młodzież., organizacji związkowych, środowisk twórczych i rel., nadzorował też sprawy obronności i bezpieczeństwa wewn.; jego celem było dławienie opozycji antysandinowskiej; tworzyły go lokalne i regionalne Sandinowskie Kom. Obrony; 1994 rozłam wskutek konfliktu między zwolennikami orientacji socjalist. (tzw. Lewica Demokr., liderzy: D. Ortega Saavedra, T. Borge Martínez) a grupą dążącą do odnowy ruchu zgodnie z interesami państwa (Ruch Odnowy Sandinowskiej, na czele S. Ramírez Mercado); po wyborach parlamentarnych 1996 umocnienie socjalist. orientacji ruchu; 2006 powrót do władzy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia