sandhi
 
Encyklopedia PWN
sandhi
[sanskr. saṁdhi ‘połączenie’],
językozn. termin przejęty z gramatyki indyjskiej na oznaczenie pewnego typu upodobnienia oraz innych zmian fonetycznych, zachodzących w wygłosie i nagłosie kolejnych wyrazów w zdaniu (sandhi zewnętrzne) lub sąsiadujących morfemów w wyrazie (sandhi wewnętrzne).
Sandhi jest zjawiskiem często występującym w języku polskim (choć nieoddawanym w piśmie). Na przykład ławka czytamy [łafka], choć D lm. ławek (sandhi wewnętrzne); brzeg czytamy [bżek] na końcu zdania lub w wyrażeniu brzeg stołu, ale [bżeg] gdy mówimy brzeg wyspy (sandhi zewnętrzne).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia