rzeka portowa
 
Encyklopedia PWN
rzeka portowa, rzeka królewska, rzeka publiczna,
w dawnej Polsce określenie rzeki uznawanej za spławną, objętej zakazem budowy wszelkich urządzeń, które mogłyby przeszkadzać żegludze, np. jazów;
1447 do rzek portowych zaliczono Bug, Dniepr, Dunajec, Narew, Nidę, Prosnę, San, Styr, Tyśmienicę, Wartę, Wisłę, Wisłokę i Wieprz; 1496 ich listę rozszerzono o Brdę, Drwęcę i Noteć; zakazy wznoszenia przeszkód wielokrotnie ponawiano.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia