rytmika
 
Encyklopedia PWN
rytmika
[gr.],
muz.:
1) ogół problemów związanych z rytmem w utworze, w gat. muz., twórczości danego kompozytora, muzyce danej epoki hist. itp.;
2) przedmiot nauczania w szkołach muz., rozwijający poczucie rytmu za pomocą odpowiednich ćwiczeń ruchowo-muz. opartych na improwizacji na prostych instrumentach muz., zwłaszcza perkusyjnych (np. wg systemu r. E. Jacques-Dalcroze’a).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia