ryjkogłowy
 
Encyklopedia PWN
ryjkogłowy, szczotkoryjce, Kinorhyncha, Echinodera,
typ mor., mikroskopijnych bezkręgowców żyjących w powierzchniowej warstwie osadów dennych lub piasku, także na mor. glonach;
ok. 150 gat.; występują od strefy pływów do głęb. kilku tys. m; dł. do 1 mm; ciało spłaszczone po stronie brzusznej, zbud. z: głowy, odcinka szyjnego i tułowia; pokryte chitynowym oskórkiem, który tworzy 13 tzw. zonitów, na ich tylnych krawędziach liczne kolce; otwór gębowy otoczony wieńcem kolców; żywią się występującymi w osadzie okrzemkami lub zawartymi w nim drobnymi cząstkami org.; rozdzielnopłciowe, zapłodnienie wewn.; jajorodne. Ryjkogłowy łączy się z niezmogowcami i grupą Loriciphera w monofiletyczny takson Cephalorhyncha.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia