ruralistyka
 
Encyklopedia PWN
ruralistyka
[łac. ruralis ‘wiejski’],
urb. nazwa używana niekiedy na określenie planowania przestrzennego wsi i obszarów rolnych, rozwoju wiejskiej sieci osadniczej i liczby mieszkańców pracujących na roli oraz infrastruktury wsi;
w szerszym znaczeniu: powstanie i historyczny rozwój wiejskich form osadniczych z uwzględnieniem krajobrazu kulturowego danego kraju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia