rubato
 
Encyklopedia PWN
rubato
[wł., ‘obrabowane’, ‘kradzione (tempo)’],
tempo rubato,
muz. tempo wykonania utworu, swobodnie regulowane przez wykonawcę (gł. solistę) przez przyspieszanie i zwalnianie toku muz.;
r. może dotyczyć tylko głosu prowadzącego melodię (podczas gdy tempo akompaniamentu nie ulega zakłóceniu, np. w jazzowych utworach fortepianowych) albo wszystkich warstw wykonywanego utworu; jest znane w muzyce lud., w muzyce artyst. — od XVI w., praktykowane często w okresie romantyzmu (tzw. r. chopinowskie jest stosowane, zgodnie z intencją F. Chopina, przez pianistów wykonujących jego utwory).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia