różnolistność
 
Encyklopedia PWN
różnolistność, heterofilia,
bot. zjawisko występowania różnych typów liści zielonych w zależności od warunków środowiskowych (r. środowiskowa), położenia na pędzie (r. pokrojowa) lub fazy rozwojowej rośliny (r. rozwojowa);
przykładem różnolistności środowiskowej są 2 rodzaje liści u włosienicznika wodnego — słabo wcinane nad powierzchnią wody i silnie rozczłonkowane pod powierzchnią; różnolistność pokrojowa występuje powszechnie, ale tylko u niektórych gat. łatwo ją dostrzec, np. liście pędowe i odziomkowe; różnolistność rozwojowa jest najwyraźniej widoczna, gdy porównuje się dolną i górną część niektórych roślin drzewiastych — w przypadku gdy dolna część kontynuuje stadium młodociane, a górna osiągnęła stadium dojrzałe, w którym wytwarza kwiaty, np. u bluszczu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia