rów tektoniczny
 
Encyklopedia PWN
rów tektoniczny, rów zapadliskowy, graben,
wydłużona struktura tektoniczna, ograniczona uskokami wzdłuż 2 dłuższych krawędzi, obniżona względem otoczenia;
w Polsce typowym rowem tektonicznym jest Rów Krzeszowicki, leżący wśród skał jurajskich, wypełniony osadami kredy i miocenu.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Rów tektoniczny (Islandia) .fot. S. Kulczyk/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Wielkie Rowy Afrykańskie (Afryka)fot. A. Walewski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia