rodzaj literacki
 
Encyklopedia PWN
rodzaj literacki,
kategoria teoretycznoliteracka, podstawowa jednostka systematyki literackiej, uniwersalny wzorzec form literackich;
1) budowę świata przedstawionego (kompozycję); 2) postawę podmiotu literackiego w obrębie utworu; 3) konstrukcję językowo-stylistyczną; ich charakter i wzajemne ustosunkowanie stanowią o rozróżnieniu 3 rodzajów literackich: liryki, epiki, dramatu. Podrzędnymi wobec rodzajów jednostkami systematyki są gatunki literackie, które dalej dzielą się na tzw. odmiany gatunkowe. Formy gatunkowe, należące początkowo do sztywno oddzielonych grup rodzajowych (wg zasad poetyki kształtowanej na wzorach antycznych), ulegając ewolucji, łączyły (od epoki romantyzmu) elementy różnych rodzajów lub dziedzin piśmiennictwa (ballada, powieść poetycka, felieton, esej). Badaniem form rodzajowych i gatunkowych zajmuje się genologia.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia