rewizja
 
Encyklopedia PWN
rewizja
[łac.],
potoczna nazwa przeszukania, czyli stosowanej w postępowaniu karnym czynności zmierzającej do znalezienia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie;
przeprowadzenie rewizji wymaga zachowania przewidzianych prawem reguł chroniących obywatela przed bezprawnym naruszeniem jego wolności osobistej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia