rentowność
 
Encyklopedia PWN
rentowność,
ekon. nadwyżka przychodów nad kosztami ponoszonymi w celu ich uzyskania;
w zależności od badanego podmiotu gospodarczego, przyjętych miar przychodów i kosztów stosuje się różne wskaźniki rentowności
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia