renesansu literatura
 
Encyklopedia PWN
renesansu literatura, literatura odrodzenia,
w l.r., wyrażającej idee humanizmu, uformował się model człowieka jako istoty wszechstronnie twórczej oraz wzorzec stylistyczny oparty na czystości i jasności języka;
nastąpił rozwój piśmiennictwa w językach nar.; obok dominujących wzorów antycznych — zwłaszcza w poezji (pieśni, elegie filoz., sielanki), dramacie, literaturze dydaktycznej i polit. (dialogi, traktaty) — kształtowały się nowatorskie formy nowelistyki, powieści i eseju; gł. przedstawiciele: F. Petrarca, G. Boccaccio, Erazm z Rotterdamu, M.E. de Montaigne, P. de Ronsard, F. Rabelais, M. de Cervantes; w Polsce: J. Kochanowski, A. Frycz Modrzewski, Ł. Górnicki, S. Szymonowic.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Petrarca Francesco, Il canzoniere, ilustracja z wydania 1561fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Stwosz Wit, płyta nagrobna Kallimacha, odlew, warsztat Vischerów, 1496–1500, kościół Dominikanów w Krakowiefot. M. Kowalewski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Kochanowski Jan, Fraszki, karta tytułowa 1584fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Arquà, dom Francesco Petrarki (północne Włochy), krzesło poety, XIV w.fot. P. Parandowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Holbein Hans (mł.), Erazm z Rotterdamu, 1523 fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Boccaccio Giovanni, miniatura z Dekameronu, XV w. — Bibiothèque de l'Arsenal, Paryż.fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia