renesansowa filozofia przyrody
 
Encyklopedia PWN
renesansowa filozofia przyrody,
jeden z gł. kierunków filoz. epoki odrodzenia, rozwijający się w krajach zachodniej Europy, gł. we Włoszech (XV–poł. XVII w.);
renesansowa filozofia przyrody stawiała sobie za cel poznanie przyrody przez odkrycie jej istoty, tajemnych sił rządzących jej prawami oraz podporządkowanie przyrody człowiekowi za pomocą zarówno techniki, jak i magii, badań empirycznych, jak i spekulacji kabalistycznych, astrologicznych i alchem.; renesansowa filozofia przyrody zbudowała koncepcję wszechświata opartą na zasadach jednorodności substancji materialnej, niekiedy także identyfikacji Boga z naturą, dynamizmu i dialektycznego ujęcia przyrody; w renesansowej filozofii przyrody wyodrębnia się 4 gł. kierunki: intuicjonistyczny (gł. Mikołaj z Kuzy), naturalist.-magiczny (gł. Paracelsus), panteistyczno-materialist. (gł. G. Bruno), materialist. (gł. B. Telesio); wywarła wpływ na eur. życie umysłowe dzięki swej orientacji antyscholastycznej i programowi renes. humanizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia