regresja
 
Encyklopedia PWN
regresja
[łac. regressus ‘odejście’],
psychol. jeden z mechanizmów obronnych osobowości pojawiający się w sytuacji frustracji lub silnego stresu, polegający na powrocie do wcześniejszych, mniej dojrzałych form zachowań lub na prymitywizacji zachowań, nie będącej powtórzeniem form wcześniejszych;
może przejawiać się obniżeniem poziomu funkcjonowania intelektualnego, poziomu organizacji czynności i sprawności ich wykonania, a także w sferze życia emocjonalnego i postaw społ.; pojęcie wprowadził do psychologii S. Freud (psychoanaliza), oznaczało ono cofnięcie się jednostki (wskutek frustracji) do wcześniejszej fazy rozwoju psychoseksualnego i charakterystycznych dla niej sposobów osiągania gratyfikacji emocjonalnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia