reakcja upozorowana
 
Encyklopedia PWN
reakcja upozorowana,
psychol. jeden z mechanizmów obronnych osobowości polegający na wytwarzaniu i demonstrowaniu postaw i zachowań przeciwnych do tych, które są zgodne z rzeczywistymi, ale świadomie odrzuconymi uczuciami jednostki
takie manifestowanie tendencji przeciwnych pozwala człowiekowi radzić sobie z nie akceptowanymi impulsami i emocjami (ukrywać je przed samym sobą).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia