reakcja biuretowa
 
Encyklopedia PWN
reakcja biuretowa,
biochem. reakcja charakterystyczna białek;
białka w środowisku zasadowym tworzą z jonami miedzi (Cu2+) fioletowoczerwone kompleksy, natomiast polipeptydy — purpurowoczerwone; intensywność zabarwienia zależy od liczby wiązań peptydowych i dlatego reakcja biuretowa może być wykorzystywana do kolorymetrycznego oznaczania stężenia białek w roztworach; nazwa reakcji biuretowej pochodzi od związku chem. biuretu H2NCONHCONH2, pochodnej mocznika, który reaguje w tych samych warunkach tak jak białka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia