reagent
 
Encyklopedia PWN
reagentami mogą być cząsteczki, atomy, jony, a w przypadku reakcji fotochemicznych — także fotony; reagentami są zarówno substraty, jak i produkty reakcji chemicznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia