raki
 
Encyklopedia PWN
ok. 540 gatunków; głowę i tułów pokrywa jednolity, gruby pancerz wapienny; pierwsza para odnóży krocznych zaopatrzona w potężne szczypce; odwłok o wyraźnej segmentacji; większość prowadzi nocny tryb życia; wszystkożerne; w Polsce występują 4 gatunki raków: rodzimy rak szlachetny (rzeczny), Astacus astacus; rak błotny (stawowy), Astacus leptodactylus, pochodzący z południowo-wschodniej Europy, lecz zadomowiony w polskich wodach już od dawna; rak pręgowaty (amerykański), Orconectes limosus, introdukowany w końcu XIX w. na Pomorzu Zachodnim, pospolity w wodach niemal całego kraju; rak sygnałowy, Pacifastacus leniusculus, pochodzenia amerykańskiego, introdukowany w wielu krajach Europy w latach 60. XX w., w Polsce jedno naturalne stanowisko na Mazurach; naturalne stanowiska raka szlachetnego i raka błotnego są w Polsce nieliczne (głównie Suwalszczyzna i Małopolska).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Rak rys. M. Sokólska-Połutrenko/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia