radykalizm filozoficzny
 
Encyklopedia PWN
radykalizm filozoficzny:
1) zespół poglądów filozoficznych, politycznych, socjologicznych, ekonomicznych głoszonych w 1. połowie XIX w. przez angielskich tzw. radykałów filozoficznych (m.in.: J. Bentham, J.St. Mill), zwolenników liberalizmu politycznego, zasad wolnego rynku, utylitaryzmu w etyce itp.;
2) stanowisko metafilozoficzne, zgodnie z którym filozofia powinna rozpoczynać się od radykalnego punktu wyjścia, pierwszej zasady.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia