radiologia przemysłowa
 
Encyklopedia PWN
Badania radiologiczne polegają na prześwietlaniu badanego obiektu wiązką promieniowania jonizującego z odpowiedniego źródła (przem. aparaty rentgenowskie, źródła izotopowe). Różnice w absorpcji promieniowania przechodzącego przez badany obiekt powodują powstanie radiologicznego obrazu obiektu. W zależności od rodzaju stosowanego detektora promieniowania jonizującego rozróżnia się badania: radiograf. (detektorem jest specjalna błona radiograf.), radioskopowe (ekran fluoroskopowy lub specjalna kamera telew.), radiometryczne (miernik natężenia promieniowania). Najbardziej rozpowszechnione są badania radiograficzne.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia