Rada Regencyjna
 
Encyklopedia PWN
Rada Regencyjna,
formalnie najwyższa tymczasowa władza w Królestwie Polskim, utworzona IX 1917 przez Niemcy i Austro-Węgry i od nich zależna;
miała pełnić funkcje państwowe do chwili powołania króla lub regenta; w jej skład wchodzili: arcybp A. Kakowski, ks. Z. Lubomirski i hr. J. Ostrowski; Rada Regencyjna, wraz z powołanym przez siebie rządem, sprawowała ograniczoną władzę administracyjną, głównie w dziedzinie szkolnictwa i wymiaru sprawiedliwości; 7 X 1918 proklamowała niepodległość Polski; XI 1918 przekazała władzę J. Piłsudskiemu.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Rada Regencyjna, siedzą od lewej: hr. J. Ostrowski, arcybiskup A. Kakowski, ks. Z. Lubomirskifot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Rada Regencyjna — od lewej: Józef Ostrowski, arcybiskup Kakowski, Zdzisław Lubomirski, sekretarz Rady ks. prałat Chełmickifot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia