rada pedagogiczna
 
Encyklopedia PWN
rada pedagogiczna,
kolegialny organ doradczo-wykonawczy dyrektora szkoły lub placówki oświat., istniejący w wielu systemach oświat.;
w Polsce r.p. zatwierdza plan pracy i działalności szkoły lub placówki oświat., wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, projekty innowacji pedag.; uchwala organizację doskonalenia zawodowego swoich nauczycieli, skreślenie z listy uczniów, statut szkoły oraz zmiany w nim; wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i in. wyróżnień, o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia