pytanie retoryczne
 
Encyklopedia PWN
pytanie retoryczne,
zwrot krasomówczy, pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi, zdanie mające sens twierdzący, ujęte jednak w formę pytajną w celu nadania wypowiedzi wyrazistego zabarwienia emocjonalnego;
np. „Czemuż zadumany stoję i wiosną się nie weselę?” (A. Mickiewicz Te rozkwitłe świeżo drzewa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia