punkt wewnętrzny zbioru
 
Encyklopedia PWN
punkt wewnętrzny zbioru,
mat. punkt należący do zbioru wraz z jakimś otoczeniem — każdy punkt danego zbioru niebędący jego punktem brzegowym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia