pułk
 
Encyklopedia PWN
pułk,
w średniow. Polsce i in. krajach słow. samodzielny oddział (ok. 1000 osób), składający się z kilku lub kilkunastu chorągwi pod dowództwem wojewody;
XVI–XVIII w. w autoramencie pol. — jednostka taktyczna o składzie zmiennym, od kilku do kilkunastu chorągwi (pułki król., hetmańskie), w autoramencie cudzoziemskim — jednostka organizacyjna (regiment); od XIX w. samodzielna jednostka organizacyjna w różnych rodzajach wojsk; skład p.: sztab, 3–5 batalionów (eskadr, dywizjonów), pododdziały specjalne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia