psychopatologia
 
Encyklopedia PWN
psychopatologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, páthos ‘cierpienie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dziedzina psychiatrii zajmująca się opisywaniem, interpretowaniem, wyjaśnianiem i klasyfikowaniem tych zjawisk życia psychicznego, które mają praktyczne znaczenie kliniczne, tzn. są przydatne w diagnostyce zaburzeń psychicznych i leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi;
psychopatologia ogólna bada istotne właściwości nieprawidłowych zjawisk w życiu psychicznym, ujmuje je w jasne pojęcia, określa ich znaczenie kliniczne i opisuje naturalny kontekst kliniczny; stara się też zrozumieć lub wyjaśnić mechanizm powstawania zaburzeń i wskazać sposoby ich rozpoznawania; psychopatologia szczegółowa bada i opisuje poszczególne choroby lub ich grupy.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia