pseudonimia
 
Encyklopedia PWN
pseudonimia, pseudoepigrafia
[gr.],
często stosowana w starożytności metoda lit. polegająca na uznaniu za autora danego dzieła jakiejś wybitnej postaci z przeszłości;
pseudonimia mogła być czytelną dla odbiorcy manierą lit., ale również rodzajem fałszerstwa; w Biblii pseudonimia występuje w 2 postaciach: przypisywania autorstwa wybitnym postaciom z odległej przeszłości (np. sentencji — Salomonowi, psalmów — Dawidowi); przypisywania autorstwa mistrzowi, którego myśl wykorzystał lub objaśnił jego uczeń w swoim dziele (np. listy pasterskie, część listów powszechnych).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia