przymus administracyjny
 
Encyklopedia PWN
przymus administracyjny,
przewidziany przez prawo środek zmierzający do zapewnienia wykonania decyzji administracyjnej, w ramach egzekucji administracyjnej;
przymus administracyjny stosuje się w celu wykonania świadczeń pieniężnych (np. podatków); w przypadku niewykonania takiego świadczenia, jako środki egzekucyjne mogą być stosowane: egzekucja z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych; natomiast jeśli egzekucja administracyjna jest wynikiem niewykonania obowiązków o charakterze innym niż pieniężny, wolno stosować następujące środki: grzywnę w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej, rozbiórkę budynku wzniesionego bez pozwolenia, eksmisję z lokalu, przymus bezpośredni (doprowadzenie do wykonania obowiązku przez zagrożenie zastosowaniem siły fizycznej).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia