przyczepność
 
Encyklopedia PWN
przyczepność, przyczepność kół,
techn. zjawisko przenoszenia sił między nawierzchnią jezdni a stykającymi się z nią kołami jezdnymi pojazdu;
wielkością charakteryzującą p. jest współczynnik przyczepności (p. i współczynnik p. są pojęciami analogicznymi do tarcia i współczynnika tarcia, różnią się jedynie sposobem ujęcia zagadnienia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia