przychód ze sprzedaży
 
Encyklopedia PWN
przychód ze sprzedaży,
ekon. otrzymane i należne kwoty z tytułu sprzedaży produktów i towarów, z uwzględnieniem udzielonych rabatów, bonifikat i innych opustów oraz należnych dopłat, bez podatku od towarów i usług oraz akcyzy,
inaczej — sprzedaż netto.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia