przetrwalniki bakteryjne
 
Encyklopedia PWN
przetrwalniki bakteryjne, endospory, spory bakteryjne,
spoczynkowe formy bakterii, powstające w niekorzystnych do wzrostu warunkach środowiska, takich jak brak substancji odżywczych lub odwodnienie;
charakteryzują się znacznym stopniem odwodnienia zawartej w nich cytoplazmy, grubymi i wielowarstwowymi osłonami, a w związku z tym znaczną opornością na działanie różnych czynników przeciwbakteryjnych, np. ciepła (termooporność), związków chemicznych, zmian pH; powstają w procesie przetrwalnikowania (sporulacji); zdolność do wytwarzania endospor mają bakterie z rodzajów Bacillus, Clostridium, Sporosarcina oraz Coxiella burneti.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia