przestrzeń Minkowskiego
 
Encyklopedia PWN
przestrzeń Minkowskiego, czasoprzestrzeń Minkowskiego,
fiz. czterowymiarowa przestrzeń stosowana do opisu zjawisk fiz. w szczególnej teorii względności;
trzy wymiary tej przestrzeni odpowiadają trzem wymiarom przestrzennym, a czwarty — czasowi; punktami przestrzeni Minkowskiego są zdarzenia. Dla dwu zdarzeń, zachodzących odpowiednio w chwilach t1t2 w punktach o współrz. prostokątnych x1, y1, z1x2, y2, z2, określa się wielkość:
c2(t2t1)2 – (x2x1)2 – (y2y1)2 – (z2z1)2 (c — prędkość światła), która odgrywa w przestrzeni Minkowskiego rolę analogiczną do kwadratu odległości między punktami w geometrii euklidesowej; wielkość ta może być nie tylko dodatnia lub równa zeru, ale także ujemna, co stanowi zasadniczą różnicę w stosunku do geometrii euklidesowej; pojęcie wprowadzone przez M. Minkowskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia