przerzutnia
 
Encyklopedia PWN
przerzutnia, enjambement,
lit. niezgodność między podziałem składniowym a podziałem na wersy w utworze wierszowanym;
granica wersu lub strofy przebiega między wyrazami składniowo i znaczeniowo związanymi, np. „I nie miłować ciężko, i miłować/nędzna pociecha...” (M. Sęp Szarzyński Sonet V).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia