przepis techniczny
 
Encyklopedia PWN
przepis techniczny,
dokument ustalający obowiązujące reguły prawne, przyjęty przez organ władzy, ustalający wymagania techn. w odniesieniu do wyrobu, procesu lub usługi;
ustalenia te mogą przebiegać w sposób bezpośredni albo przez włączenie treści normy, specyfikacji techn. (dokumentu ustalającego wymagania techn., które powinien spełniać wyrób, proces lub usługa) lub kodeksu postępowania (dokumentu zalecającego sposoby postępowania lub procedury dotyczące projektowania, wytwarzania, instalowania itp.), bądź przez powołanie się na nie; p.t. może być uzupełniony wskazówkami techn., określającymi sposoby uzyskania zgodności z wymaganiami przepisu (postanowieniem zgodności). W działalności legislacyjnej UE bardzo znanymi p.t. są dyrektywy Rady UE.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia