przekształcenie wzajemnie jednoznaczne
 
Encyklopedia PWN
przekształcenie wzajemnie jednoznaczne,
mat. przekształcenie, przy którym każdemu punktowi A w zbiorze X odpowiada dokładnie jeden punkt B w zbiorze Y i na odwrót — każdemu punktowi B zbioru Y odpowiada dokładnie jeden punkt A zbioru X;
inaczej: funkcja różnowartościowa i „na”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia