przekrwienie
 
Encyklopedia PWN
przekrwienie,
med. nadmierne rozszerzenie i wypełnienie krwią naczyń krwionośnych narządu lub tkanki;
przekrwienie czynne (tętnicze), występujące np. w zapaleniach, polega na rozszerzeniu tętnic i powiększeniu dopływu krwi tętniczej; wywołuje silne zaczerwienienie i miejscowy wzrost temperatury; przekrwienie bierne (żylne) powstaje wskutek utrudnienia odpływu krwi żylnej, np. z powodu zwężenia żyły lub niewydolności serca.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia