prozopografia
 
Encyklopedia PWN
prozopografia
[gr.],
studia dotyczące biografii zbiorowej, np. elit (arystokracji, członków parlamentu),
zainicjowane przez historyka bryt. L.B. Namiera, od pocz. lat 30. XX w. są rozwijane przez historyków, zwłaszcza badających dzieje polit.; wyniki tych studiów nadają się do komputeryzacji i umożliwają konstruowanie szerokich uogólnień na temat grup społ. i polit., jednak stosowane przez nie metody poddawane są ostrej krytyce części badaczy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia