propan
 
Encyklopedia PWN
propan, CH3CH2CH3,
związek organiczny, węglowodór nasycony;
bezb., palny, cięższy od powietrza gaz; temperatura wrzenia –42,1°C, temperatura topnienia –187,7°C; występuje w gazie ziemnym i w ropie naft.; stosowany jako paliwo, surowiec do otrzymywania propenu i etenu, rozpuszczalnik (w warunkach nadkryt.) do odasfaltowania ropy naft. i jako czynnik chłodzący.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia