proletariusze
 
Encyklopedia PWN
proletariusze
[łac. proletarii ‘mający (liczne) potomstwo’ < proles ‘potomstwo’]:
1) w starożytnym Rzymie najubożsi obywatele należący do ostatniej centurii; zwolnieni od podatków i nie zobowiązani do służby wojskowej; zaciągani jako ochotnicy do armii rzymskiej począwszy od reform wojskowych Mariusza; w okresie schyłku republiki wywierali znaczny wpływ na życie polityczne uczestnicząc w komicjach trybusowych; korzystali z rozdawnictwa żywności i darmowych igrzysk (panem et circenses);
2) od czasów K. Marksa proletariatem określano najczęściej ludzi żyjących ze sprzedaży swej siły roboczej, zwłaszcza robotników fabrycznych; proletariat przeciwstawiano zwykle burżuazji, traktując te 2 klasy społeczne jako zasadnicze części społeczeństwa kapitalistycznego.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia