projekcyjne metody
 
Encyklopedia PWN
projekcyjne metody,
metody badania osobowości wykorzystujące mechanizm projekcji;
osoba badana swobodnie interpretując przedstawiony jej niejednoznaczny materiał bodźcowy ujawnia nieuświadamiane motywy, emocje, postawy i mechanizmy obronne; do najbardziej znanych technik tego typu należą: test H. Rorschacha („plam atramentowych”), test H. Murraya („apercepcji tematycznej” — znany jako TAT), testy nie dokończonych zdań; szczególną formą metod projekcyjnych jest psychodrama.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia