prezentyzm
 
Encyklopedia PWN
prezentyzm
[ang. presentism < łac. praesens ‘obecny’],
subiektywistyczny kierunek historiografii i metodologii badań historycznych w XX w., rozpowszechniony szczególnie w USA;
rzecznicy prezentyzmu głoszą, że poznanie prawdy historycznej nie jest możliwe, ponieważ wpływy, którym ulega historyk, przesłaniają mu rzeczywisty przebieg procesu dziejowego i wskutek tego obraz historii stanowi zawsze projekcję teraźniejszości; teoretyczną podstawą prezentyzmu jest pragmatyzm; od strony teoretycznej prezentyzm uzasadniali zwłaszcza B. Croce, K. Mannheim i przedstawiciele tzw. kolumbijskiej szkoły w historiografii amerykańskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia