prezentacja antygenów
 
Encyklopedia PWN
prezentacja antygenów,
sposób, w jaki element strukturalny, mogący wywołać odpowiedź immunologiczną (antygen), jest przedstawiony rozpoznającym go komórkom odpornościowym inicjującym odpowiedź (limfocyty T);
w prezentacji antygenów pośredniczą komórki prezentacji antygenów (ang. antigen presenting cells, APC), gł. monocyty i makrofagi, które „pokazują” limfocytom, jakie zmiany w strukturze własnych antygenów zgodności tkankowej, rozpoznawanych przez wszystkie limfocyty T, nastąpiły pod wpływem „dodatkowo” prezentowanego antygenu — w ten sposób z wielozadaniowej populacji limfocytów T są rekrutowane limfocyty swoiście rozpoznające prezentowany antygen (restrykcja w zakresie MHC).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia