prawo do pracy
 
Encyklopedia PWN
prawo do pracy,
konstytucyjne prawo obywatela w Polsce do pomocy ze strony państwa w uzyskaniu zatrudnienia, a także do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę, inwalidztwo lub osiągnięcie wieku emerytalnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia