potencjalny Produkt Narodowy Brutto
 
Encyklopedia PWN
potencjalny Produkt Narodowy Brutto,
ekon. poziom produktu narodowego brutto, który byłby osiągnięty w warunkach równowagi ekonomicznej, tj. bez inflacji, przy pełnym wykorzystaniu aparatu wytwórczego i siły roboczej (przy pełnym zatrudnieniu);
jest to kategoria teoretyczna i w praktyce nieosiągalny cel polityki gospodarczej; od potencjalnego PNB jest mniejszy faktyczny PNB, gdyż bezrobocie jest trwałym zjawiskiem występującym we wszystkich gospodarkach, większy zaś — maksymalny PNB, który mógłby zostać osiągnięty w wyjątkowych warunkach, np. w czasie wojny, gdy regulacja rynkowa zostaje zastąpiona regulacją administracyjną (praca przymusowa, wydłużony dzień pracy itp.).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia