potasu wodorotlenek
 
Encyklopedia PWN
potasu wodorotlenek, potaż żrący, KOH,
związek nieorganiczny, biała substancja krystaliczna o gęstości 2,044 g/cm3, temperaturze topnienia 360°C, temperaturze wrzenia 1320°C;
rozpuszczalny w wodzie, higroskopijny; stały w.p. i jego roztwory wodne chłoną ditlenek węgla z powietrza i in. gazów; wodny roztwór w.p., zw. ługiem potasowym, jest bardzo mocną zasadą, działa silnie żrąco; otrzymywany przez elektrolizę roztworu chlorku potasu; stosowany m.in. do wyrobu mydła szarego, do otrzymywania innych związków potasu, w niektórych syntezach org., czasem jako środek suszący, bielący.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia