postęp hodowlany
 
Encyklopedia PWN
postęp hodowlany, zysk genetyczny,
zootechn. różnica między wartością genetyczną danej cechy potomstwa a wartością tej cechy stada rodzicielskiego, uzyskana w wyniku stosowania selekcji hod., która spowodowała korzystną zmianę frekwencji genów u potomstwa w porównaniu z rodzicami,
wartość postępu hodowlanego zależy od dokładności oceny wartości genetycznej osobników poddawanych selekcji, intensywności selekcji oraz zmienności genetycznej cechy selekcjonowanej i jej dziedziczności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia